1 To 3/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.10.2016 12:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
kpt. Mgr. Pavol Pataky, § 329 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. a iné
zrušené