1 To 3/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 18.09.2013 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M.J., § 144 ods. 1, ods. 2 písm. c/ Tr. zák., § 138j Tr. zák. a iné