1 To 3/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 25.04.2012 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
I.B., § 144 ods. 1,2 písm. e/, f/ Tr. zák. a iné