1 To 3/2010

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 16.11.2011 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M. S. a spol., § 219/1,2a Tr. zák.
ZRUŠENÉ