1 To 2/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 30.04.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
E.N., § 333/1,2b Tr.zák.