1 To 19/2010

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 19.10.2011 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
A. A., § 9/2, § 250/1,5 Tr. zák