1 To 13/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 20.02.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
J.M., § 10 ods. 1 písm. c/, § 148 písm. a/, ods. 1 al. ods. 2, 4 Tr. zák.