1 To 12/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 27.09.2016 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Mgr. Michaela Vrablicová a spol., pre § 333 ods. 1 Tr. zák. a iné