1 To 12/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 10.12.2014 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Z.K., § 248 ods. 1,4 písm. c/ Tr. zák.