1 To 1/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 15.12.2016 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. Zdenek Karaščák, § 248 ods. 1, 5 Tr. zák. (zák.č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov) a iné
ZRUŠENÉ