1 To 1/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 16.04.2014 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. P. K. a spol., § 250 ods. 1, 4 Tr. zák.