1 To 1/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 22.05.2013 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
G.L. a spol., § 8/1, § 250 ods. 1, 4 Tr. zák. a iné
Zrušené