1 To 11/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 05.03.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Mgr. J.K., § 333 ods. 1 Tr. zák.