1 To 11/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 30.11.2011 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
P. R., § 261/1,3 Tr. zák. a iné