1 To 10/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 26.02.2014 11:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Š.S., § 144 ods. 1, 2 písm. f/ Tr. zák. a iné