1 To 10/2010

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 07.11.2011 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
J. B. a spol., § 10/1a, c/, § 148a/1 alinea 2,4 Tr.zák.