1 TdoV 9/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 16.08.2016 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
František Náhlik pre § 148 ods. 1,5 Tr. zák.