1 TdoV 17/2014

Kolégium:
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 12.01.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
I.G., § 187 ods. 1,3 písm. b/ Tr. zák.