1 TdoV 14/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 02.12.2013 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M.L. § 8/1, § 219/1 Tr. zák.
Zrušené