1 TdoV 10/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 12.07.2016 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. Zdenko Karaščák pre § 248 ods. 1,4 písm.c/ a iné Tr. zák.