1 Tdo V 14/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 25.03.2013 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M. L., § 8 ods. 1, § 219 ods. 1 Tr. zák.