1 Tdo 9/2015

Kolégium:
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 29.05.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
F. S., pre § 219 ods. 1 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení účinnom
do 31. januára 1998 a iné

zrušený