1 Tdo 8/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.02.2015 11:35
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M. M., § 241a ods. 1, ods. 2 písm. b/, c/ Tr. zák.