1 Tdo 8/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 10.04.2013 09:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M.K., § 187, ods. 1,2 písm. a/, ods. 4 písm. c/ Tr. zák. ČR
ZRUŚENÉ