1 Tdo 72/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.11.2012 08:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
J.M., § 348 ods. 1 písm. d/ Tr. zák.
ZRUŠENÉ