1 Tdo 7/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 15.04.2015 11:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M. Š, § 212 ods. 2 písm. a/, písm. f/ Tr. zák. a iné