1 Tdo 7/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 24.04.2013 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M.K., § 9 ods. 2, § 221 ods. 1 Tr. zák.