1 Tdo 65/2015

Kolégium:
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.04.2016 12:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Michal Kristínek, pre § 201 ods. 1, 2 písm.b/ Tr. zák.