1 Tdo 64/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 16.04.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
J.S., § 172/1c,d,2a Tr.zák.