1 Tdo 63/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 05.02.2014 12:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
A.A., § 127,§ 128 ods. 2, § 129, § 129 Tr. zák. Rak. republiky