1 Tdo 54/2015

Kolégium:
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 19.08.2015 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Š. S., pre § 348 ods. 1 písm. d/ Tr. zák.