1 Tdo 52/2015

Kolégium:
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 09.12.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. P.R.,pre § 252a ods. 1 písm. b/ Tr. zák. č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov