1 Tdo 51/2015

Kolégium:
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.03.2016 12:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Milan Bohovic, pre § 156 ods. 1 Tr. zák. č. 300/2005 Z.z.v znení účinnom v čase spáchania skutku a iné