1 Tdo 51/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.02.2014 13:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. D.K., § 250 ods. 1, 4 písm. b/ Tr. zák.