1 Tdo 50/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 19.09.2012 11:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
V.B., § 212 ods. 2 písm. c/, ods. 3 písm. b/ Tr. zák.