1 Tdo 49/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 03.10.2012 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
J.Š., § 9 ods.2, § 8 ods. 1, § 171 ods. 2 písm. b/ Tr. zák. a iné