1 Tdo 45/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 28.10.2015 11:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. E.K., pre § 158 ods. 1 Tr. zák.
ZRUŠENÉ