1 Tdo 42/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné pojednávanie
Termín: 07.11.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
V.L., § 188 ods. 1,2 písm.d/, ods. 3 písm.a/ Tr. zák. a iné