1 Tdo 40/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 09.12.2015 11:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Jarmila Škradová pre § 20, § 172 ods. 1 písm. a/, d/ Tr. zák.