1 Tdo 36/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 23.05.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
J.L., 212 ods. 1 Tr. zák. a iné