1 Tdo 32/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 19.09.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
MUDr. R.R., § 14 ods. 1, § 155 ods. 1,2 písm. b/ Tr. zák.