1 Tdo 32/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 19.10.2011 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
B. J., § 188/1 Tr. zák.