1 Tdo 28/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 19.09.2012 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
T.F.,373 ods. 1,2 písm.c/ Tr. zák.