1 Tdo 22/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 28.08.2013 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
A.B., § 20, § 189 ods. 1, § 364 ods. 1 písm. a/, ods. 2 Tr. zák. a iné