1 Tdo 16/2015

Kolégium:
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.04.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ľ. L. pre § 172 ods. 1 písm. d/ Tr. zák.