1 Tdo 15/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 15.05.2013 11:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
S.R., § 222 ods. 1, 5 písm. a/ Tr. zák.