1 Tdo 12/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 15.04.2015 12:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M. CH.,pre § 172 ods. 1 písm. c/, písm. d/, ods. 2 písm. a/ Tr. zák.