1. štvrťrok 2015

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur
v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
Názov verejného obstarávateľa: Najvyšší súd Slovenskej republiky

Sledované obdobie:                     1. 1. 2015 – 31. 3. 2015 (1. štvrťrok 2015)
 
P.č. Predmet zákazky Hodnota
zákazky
(€ s DPH)
Identifikácia úspešného uchádzača
1. Softvér, nové verzie na rok 2015 1 152,00 Q-BG s.r.o, Bratislava
2. Nahrávacie zariadenie 11 827,00 Monogram Technologies, s.r.o., Bratislava
3. Nahrávacie zariadenie 1 188,00 Monogram Technologies, s.r.o., Bratislava
4. Kancelárske potreby 1 498,92 Custom care, s.r.o., Bratislava
5. Kopírovací papier 1 284,00 Lamitec, s.r.o., Bratislava
6. Tlmočnícke služby 1 100,00 Prezident consulting, s.r.o., Pezinok
7. Kancelárske obálky, papier 1 151,04 Custom care, s.r.o., Bratislava
8. Rozšírenie diskového poľa 6 478,80 JKC, s.r.o., Trenčín