1. štvrťrok 2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur

v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
 

Názov verejného obstarávateľa: Najvyšší súd Slovenskej republiky

Sledované obdobie:                     1. 1. 2014 – 31. 3. 2014 (1. štvrťrok 2014)


P.č. Predmet zákazky Hodnota
zákazky
(€ bez DPH)
Identifikácia úspešného uchádzača
1. Licencie ESET, Keiro, Windows Server 8311,86 JKC s.r.o., Trenčín
2. Kancelárske potreby 1257,76 Custom Care s.r.o., Bratislava
3. Tonery 1575,- Jutiga s.r.o., Bratislava
4. Inovácia vybavenia serverovne:
diskové pole, disky a príslušenstvo
18 837,01 JKC s.r.o., Trenčín