1. štvrťrok 2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur

v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
 

Názov verejného obstarávateľa: Najvyšší súd Slovenskej republiky

Sledované obdobie:                     1. 1. 2013 – 31. 3. 2013 (1. štvrťrok 2013) 
P.č. Predmet zákazky Hodnota
zákazky
(€ bez DPH)
Identifikácia úspešného uchádzača
1. Kopírovací papier 837,- LAMITEC,  s r. o., Plynárenská 2, 821 09 Bratislava
2. Letenka 986,24 Business Travel Unlimited,  Zelinárska 8, 821 08 Bratislava
3. Internet 980,- SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
4. Stoličky konferenčné 2 070,- OFFICE DEPOT, s.r.o., BA, Drobného 27, 841 02 Bratislava
5. Letenky 1 114,18 Business Travel Unlimited,  Zelinárska 8, 821 08 Bratislava
6. Kancelárske potreby 2 131,5 3P plus, s.r.o., Fučíková 462, 925 21 Sládkovičovo